>>   Info   >   Bestyrelse 2018 2022 
Bestyrelse 2018 - 2022
Bestyrelsen består i perioden 2018 - 2022 af:
 
Vivi Wøldike - Formand
Kommunalbestyrelsen


Annette Rieva
Kommunalbestyrelsen
 

3F


Christina Zimmermann
C4
 
Simon Birch
Medarbejderrepræsentant


Janna Rasmussen
Folkeoplysningsudvalget

 
Freja Grønbjerg Milling
8.kl Grønnevangskole - ungerepræsentant
 
 


Senest opdateret 15.03.2018 10:28 af KAMO