Gå til sideindhold

Forsikringsforhold

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis...

Du/I skal være opmærksom på, at der ikke er kommunal ulykkesforsikring, der dækker aktiviteterne i Ungdomsskolen. 

 

Kun i tilfælde, hvor et uheld kan tilskrives Hillerød Kommunes ansvarsområde, fx. på grund af mangelfuld instruktion, er eleven dækket af kommunens erhvervsansvarsforsikring.

 

Der er altid en risiko ved at være aktiv. Går det galt, så er det som udgangspunkt skadevolderens eller den tilskadekomnes egen forsikring, der skal dække, akkurat som i folkeskolen. Det vil sige, at det er elevens eller forældrenes eget forsikringsselskab, der dækker ved tyveri eller ulykke på rejse, ved sport og ved skade på anden person.

 

Hillerød kommune har dog pr. 1/1 2015 udvidet rejseforsikringen til at omfatte elever og beboere af kommunens institutioner. For disse er er alene tale om en grunddækning med dækning i Norden, EU/EØS og Verden. Vi anbefaler dog altid, at man har en privat rejseforsikring og har tjekket denne inden rejsen foretages. 


Ved rejser indenfor EU’s grænser gælder det blå sygesikringsbevis. 

 Senest opdateret 13.09.2017 20:42 af KAMO

apricore logo