Gå til sideindhold
Share on facebookNotify a friendPrint page

Tilmelding

Sådan tilmelder du dig førstehjælp og knallertkøreskole.

Du møder op på ungdomsskolens kontor og tilmelder dig kurset eller du tilmelder dig via hjemmesiden.

Du kan tidligst tilmelde dig knallertkøreskolen, når du er 14 år og 6 måneder gammel. Vi indkalder efter alder, dvs. de ældste først. 

 1. Du skal betale 500 kr. ved tilmelding, enten kontant eller på Mobile Pay 658495

 2. Du skal bruge et foto (pasfoto), som opfylder kravene i kørekortbekendtgørelsens § 3, stk. 2 ved tilmeldingen. Du skal også medbringe pas eller det gule sygesikringsbevis. 

 3. Du skal have et færdselsrelateret førstehjælpskursus for unge knallertførere, som højst må være et år gammelt. Kurset skal være gennemført inden den praktiske prøve i knallertkørsel. Ungdomsskolen tilbyder kurset i førstehjælp til unge knallertførere, se mere under førstehjælp. Du kan godt aflevere bevis for kurset i førstehjælp senere. Vi skal dog have beviset, inden at du går til køreprøve.

  Du kan godt tilmelde dig kurset i førstehjælp og knallertkøreskolen samtidig.  Du kan også tilmelde dig kurset i førstehjælp via hjemmesiden. 

 4. Vi hjælper dig med at udfylde kørekortansøgningsskemaet, og det opbevares på ungdomsskolen sammen med foto, kopi af kvittering for betaling og førstehjælpsbevis. Når forløbet er gennemført, bliver dine papirer afleveret på Borgerservice i Hillerød, så de kan bestille dit kørekort. 

 5. Vi sender besked til dig via sms, når indkaldelsen er sendt til e-boks. Vi sender til dig, hvis du er fyldt 15 år og dine forældre.

 6. Du følger knallertundervisningen og går først til teori- og dernæst til praktisk prøve.

 7. Når du har bestået prøverne, påfører underviser (teoriprøve) /censor(praktisk prøve) dette på ansøgningsblanketten.

 8. Hvis du er fyldt 15 år, når du har bestået den praktiske prøve, får du et midlertidigt kørekort af ungdomsskolen, jf. kørekortbekendtgørelsens § 79, stk. 2. Alternativt kan du hente dit kørekort på ungdomsskolens kontor, når du fylder 15 år. Vi må ikke sende det / maile til dig pga. reglerne i persondataforordningen. 

 9. Du modtager det endelige kørekort med posten fra borgerservice. Du kan forvente lidt tid, fra du har bestået kurset til du modtager det endelige kort.

Hvis du tilmelder dig via hjemmesiden, kan du enten komme forbi og udfylde skemaet senere eller udfylde det, når du møder op til undervisningen. Senest opdateret 10.12.2020 09:38 af LMI

apricore logo