>>   Knallert   >   Tilmelding 
Tilmelding
Sådan tilmelder du dig førstehjælp og knallertkøreskole.
 
knallert

Du møder personligt op på ungdomsskolens kontor og tilmelder dig kurset.

Du kan tidligst tilmelde dig, når du er 14 år og 6 måneder gammel.

  1. Du skal betale 500 kr. ved tilmelding kontant eller på Mobile Pay 72328797.

  2. Du skal medbringe et foto (pasfoto), som opfylder kravene i kørekortbekendtgørelsens § 3, stk. 2 ved tilmeldingen. Du skal også medbringe pas eller det gule sygesikringsbevis. 

  3. Du skal have et bevis for, at du har deltaget i et færdselsrelateret førstehjælpskursus for unge knallertførere, som højst må være et år gammelt. Kurset skal være gennemført inden den praktiske prøve i knallertkørsel. Ungdomsskolen tilbyder kurset i førstehjælp til unge knallertførere, se mere under førstehjælp.

  4. Vi hjælper dig med at udfylde kørekortansøgningsskemaet, og det opbevares på ungdomsskolen sammen med foto, kopi af kvittering for betaling og førstehjælpsbevis.

  5. Du vil blive indkaldt til undervisningen via sms, brev og mail.

  6. Du følger knallertundervisningen og går først til teori- og dernæst til praktisk prøve.

  7. Hvis du består prøverne, påfører underviser (teoriprøve) /censor(praktisk prøve) dette på ansøgningsblanketten.

  8. Hvis du er fyldt 15 år, når du har bestået den praktiske prøve, får du et midlertidigt kørekort af ungdomsskolen, jf. kørekortbekendtgørelsens § 79, stk. 2.

  9. Du modtager det endelige kørekort med posten fra borgerservice. Du kan forvente lidt tid, fra du har bestået kurset til du modtager det endelige kort.


Senest opdateret 22.05.2018 14:10 af KAMO